استارتاپ

رویدادها
در باب انتقال تجربه

امروزه در شرایطی به سر می بریم که کسب تجربه و انتقال آن از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است به همین منظور پس از بررسی های گوناگون در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان رویدادی را تحت عنوان «مسیرتو پیدا کن و بساز» طراحی نموده ایم که در آن کارآفرینان مطرح و…

Read article