کیوان مهدوی
هم بنیانگذار پویش پیشتازی
کیوان مهدوی
هم بنیانگذار پویش پیشتازی

Tag: تلاش

۱۳۹۹-۰۱-۲۱ تعویق کارها و راهکار آن

به نظر شما دلایل به تعویق انداختن کارها چیست؟