کیوان مهدوی
هم بنیانگذار پویش پیشتازی
کیوان مهدوی
هم بنیانگذار پویش پیشتازی

Tag: پویش پیشتازی

۱۳۹۹-۰۱-۱۷ راهنمای اندازه‌گیری کار داوطلبانه

نیروهای داوطلب بخش بسیار اساسی از بازار کار هستند …

۱۳۹۹-۰۱-۱۶ نقش داوطلبان در شکست کرونا

زمان، زمان احتیاط است، نه وحشت. ما بیماری را کنترل خواهیم کرد…

۱۳۹۹-۰۱-۱۰ پیشتازی در شکست کرونا

پویش پیشتازی به عنوان مجری فعالیت‌های داوطلبانه در اصفهان …