کیوان مهدوی
هم بنیانگذار پویش پیشتازی
کیوان مهدوی
هم بنیانگذار پویش پیشتازی

خدمات
  • مشاوره شغلی
  • مشاوره کسب و کار
  • ارائه خدمات توانمندسازی
  • ارائه فرصت‌های داوطلبانه