راهنمای اندازه‌گیری کار داوطلبانه

نیروهای داوطلب بخش بسیار اساسی از بازار کار هستند …

نیروهای داوطلب سرمایه‌ بسیار مهم و حیاتی بسیاری از استارتاپ‌ها، سازمان‌ها، مراکز دولتی و خصوصی هستند. اما آیا این سازمان‌ها ارزش داوطلبان و کار داوطلبانه آن‌ها را می‌دانند و یا اینکه اصلا روشی برای برآورد کردن ارزش کار داوطلبان می‌شناسند؟

سازمان جهانی کار (ILO) در سال ۲۰۱۱ با همکاری واحد داوطلبان سازمان ملل (UNV)، اقدام به انتشار کتابچه راهنمای  اندازه‌گیری کار داوطلبان” کرد، که در فروردین ماه امسال این کتابچه ارزشمند به فارسی ترجمه شد.

نقش داوطلبان

داوطلبان بخش بسیار اساسی از بازار کار هستند و اگر سازمان‌های پذیرنده و خیریه‌ها قدر و ارزش فعالیت‌های داوطلبانه این نیروی پرانرژی را نداشته باشند، نمی‌توانند از آن بهترین استفاده را بکنند. همانطور که سازمان جهانی کار درباره این موضوع گفته است:

چیزی که به درستی شمرده نشود، نمی‌تواند به صورت مفیدی هم مدیریت شود.

سازمان جهانی کار
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp