در باب انتقال تجربه

امروزه در شرایطی به سر می بریم که کسب تجربه و انتقال آن از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است به همین منظور پس از بررسی های گوناگون در موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان رویدادی را تحت عنوان «مسیرتو پیدا کن و بساز» طراحی نموده ایم که در آن کارآفرینان مطرح و برجسته طی یک نشست صمیمی به انتقال تجربیات ارزشمند خود به جوانان خواهند پرداخت.

اولین نشست این رویداد ۲۷ آذر ۱۳۹۸ در محل موسسه برگزار می گردد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp