هدف گذاری اسمارت

هدف گذاری می‌تواند چشم‌اندازی طولانی‌مدت برای زندگی ما فراهم کند.

همه‌ی ما در زندگی دو انتخاب داریم؛

با زندگی بسازیم یا زندگی را بسازیم!

برای ساختن یک زندگی باید هدف داشته باشیم، چرا که داشتن هدف در زندگی و هدف گذاری سالانه امری قدرتمند است، که ما را متمرکز می‌کند، رؤیاهایمان را شکل می‌دهد و این توانایی را در اختیارمان می‌گذارد تا خودمان را برای اقدامات دقیقی پروش دهیم.

هدف چیست؟

هدف یک آرزو، خواسته یا نتیجه دلخواه است که ما در آینده می‌خواهیم به آن برسیم و برای به دست آوردن آن نیاز به برنامه‌ها و اقدامات خاصی داریم.

یکی از ساده‌ترین تکنیک‌های هدف گذاری، هدف گذاری اسمارت (SMART) اسک که راه درست انتخاب هدف و رسیدن به آن را به ما آموزش می‌دهد.

هدف گذاری اسمارت (SMART) چیست؟

روش اسمارت، یک روش بسیار خوب برای تعیین اهداف ماست.

اسمارت (SMART) عبارت است از:

  • Specific: مشخص
  • Measurable: قابل اندازه گیری
  • Attainable: دست یافتنی
  • Realistic/ Relevant: واقع گرایانه/ مرتبط
  • Timely/Time Bound: در محدوده زمانی مشخص

مشخص بودن

هدف باید دقیق و با جزئیات بیان شود. برای این کار نیز کافی است چند سوال ساده را از خودتان بپرسید:

  • دقیقاً به چه چیزی می‌خواهم برسم؟
  • چگونه و با چه روشی این کار انجام می‌شود؟
  • آیا در جای خاصی باید انجام دهم؟
  • چه کسی می‌تواند به من کمک کند؟

قابل اندازه‌گیری بودن

هدف باید به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را اندازه گرفت. با اندازه‌گیری به‌سادگی می‌توانید بفهمید که کجای کار هستید، یا این که چند درصد از هدفتان عملی شده است.

قابل دست یابی بودن

آیا هدف شما قابل دست‌یابی هست؟ فکر می‌کنید پول، تخصص یا زمان کافی برای رسیدن به هدفتان دارید؟ این شما هستید که می‌توانید برآورد کنید که این هدف برای شما دست یافتنی است یا نه.

مناسب و مرتبط بودن

هدفی که تعیین می‌کنید باید با اهداف دیگرتان همخوانی داشته باشد. همچنین دقت کنید که این خواسته باید مناسب شخصیت، نیاز و روحیات شما باشد. و برای روشن شدن این موضوع تنها کافی است بدانید چرا باید به این هدف برسید؟

زمان‌دار بودن

با مشخص کردن محدوده زمانی، در خود حس تلاش ایجاد می‌کنید و می‌توانید در بازه‌های زمانی مشخص، میزان پیشرفت خود در رسیدن به هدفتان را اندازه گیری کنید.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp