MVP به زبان ساده

MVP یک ماشین، چرخ ماشین نیست، اما می‌تواند یک اسکیت باشد…

همه‌ی ما هر روزه ایده‌های مختلفی را در ذهن خودمان پرورش می‌دهیم. ایده‌هایی که در ظاهر برای ما بسیار خوب هستند اما در اجرا شاید برای مخاطب جذاب نباشند.

هر ایده یک بنده‌ی اصلی دارد، بدنه ایده آن چیزی است که وقتی شاخ و برگ‌های ایده را می‌زنیم باقی می‌ماند. اما سوالی که مطرح هست این است که این بدنه چه ارزشی دارد؟

بدنه (تنه) ایده چیست؟

به بدنه اصلی ایده که همچنان کار اصلی را انجام می‌دهد و این امکان را به ما می‌دهد که متوجه شویم مخاطب ایده‌ی ما را می‌پسندد یا نه (MVP (Minimum Viable Product یا به بیان دیگر کمینه محصول پذیرفتنی گفته می‌شود.

MVP چیست؟

MVP به معنی قسمتی از کار یا ناقص شده‌ی ایده‌ی شما نیست، بلکه MVP کوچک‌ترین قسمت کار شماست که همچنان ارزش اصلی ایده شما را به مخاطب منتقل می‌کند و شما می‌توانید ایده‌های بعدی را به آن اضافه کنید.

مثال

MVP به زبان ساده

MVP یک ماشین، چرخ ماشین نیست، اما می‌تواند یک اسکیت باشد، چرا که ارزش ماشین در سهولت جابجایی هست نه چرخش!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp